FTF: Lov om whistleblowere er en god begyndelse!

Det er en god nyhed, at Radikale nu er klar til at beskytte whistleblowere. FTF-tal viser, at 40 pct. af offentligt ansatte er bange for at miste jobbet, hvis de åbner munden. Derfor skal de også beskyttes bedre i ansættelsen, mener FTF.

Ifølge De Radikales forslag skal Justitsministeren nedsætte et udvalg. Det skal inden sommerferien 2014 komme med anbefalinger til en ny lov. FTF er klar til at trække i arbejdstøjet for udvalget og bidrager gerne med datamateriale og anbefalinger - og understreger at det også er vigtigt at sikre retssikkerheden for dem, der bliver anklaget gennem en whistleblower-ordning.

FTF's seneste undersøgelse viste, at den økonomiske krise har været med til at gøre frygten for at ytre sig endnu større, blandt andet var der et markant fald i, hvor mange der turde gå til chefen med kritisable forhold.

LÆS mere her: http://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/radikales-forslag-om-whistleblowere-er-en-god-begyndelse