God 1. maj til alle medlemmer!

Alle ønskes en god og solrig 1. maj med politik og deltagelse i samfundsdebatten. Som fagforening for bla. lærere er vi ikke just blevet godt behandlet den seneste tid, så mon ikke der er en del medlemmer, der finder vej til 1. maj arrangementerne rundt om i landet.

Arbejdstidsreglerne i Kriminalforsorgen er den 1. maj som følger: Kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt arrestinspektørerne. Den 1. maj, der ikke falder på en lørdag eller søndag, er som udgangspunkt almindelig arbejdsdag for alle ansatte i kriminalforsorgen.

I det omfang tjenesten tillader det, kan der imidlertid efter en konkret vurdering gives ansatte, der ønsker at deltage i faglige demonstrationer, møder og lignende, tilladelse til at holde fri efter kl. 12.00.

Frihed kan som nævnt kun gives i det omfang tjenesten tillader det. Det er i den forbindelse en forudsætning, at tjenestestedet kan opretholde alle (nødvendige) funktioner uden merudgifter for kriminalforsorgen, og at alle afsnit/afdelinger/enheder m.v. er forsvarligt bemandet.

Som følge heraf kan der normalt ikke gives frihed til opsynspersonale i turnustjeneste.