GOD IDÉ: Fodlænke op til 8 måneder!

Regeringen overvejer at udvide fodlænkeordningen, så dømte med straffe på op til otte måneder kan afsone med fodlænke i stedet for at komme i fængsel.

Det forslag støtter vi i Kriminalforsorgsforeningen: http://jp.dk/indland/krimi/article2673101.ece

-          En udvidelse bør altovervejende ske med socialpædagogisk personale – altså med langt mere relevant fagligt personale. I dag er der overvejende tale om en kontrolordning med alt for lidt professionel menneskelig og social støtte, men skal vi have tilbagefaldet til ny kriminalitet ned for alvor, skal der arbejdes på helt nye måder, siger formand John Hatting.

-          Vi skal også løse opgaven bedre, og derfor bør den nuværende fodlænkeordning kvalitetsevalueres af eksperter i socialt arbejde, for i min optik bør der allerede nu rettes mere fokus på den socialpædagogiske støtte til den enkelte indsatte, siger John Hatting.

-          Jeg mener, at vi har ansvaret for, at en evt. udvidelse af fodlænkeordningen bliver faglig forsvarlig og samtidig et nybrud i kriminalforsorgen, således at den personlige sociale støtte og motivation får en mere central placering! Der skal slet og ret være mere tid til samtale og et mindre fokus på kontrol. På den måde vil vi uvægerligt få recidivet yderligere ned, siger John Hatting.

Se artikel i Berlingske: http://www.b.dk/politiko/srsf-oensker-flere-fodlaenker-til-kriminelle