Grundlovsdag

Hvordan er reglerne for tjeneste på Grundlovsdag

Efter finansministeriets bestemmelse og i overensstemmelse med hidtidig praksis holder direktoratet og kriminalforsorgens afdelinger lukket grundlovsdag.

I KFF antager vi derfor, at Områdekontorerne følger samme.

For kriminalforsorgens øvrige tjenestesteder gælder, at personalet (i dagtjeneste) har fri efter kl. 12.00, hvis det er foreneligt med tjenesten.

Ved eventuel afspadsering på grundlovsdag skal der trækkes i tilgodehavende tid svarende til det antal timer, man skulle have gjort tjeneste.

Personale, der får fri efter kl. 12.00, skal noteres på tjenestelisten, således at der ikke udbetales særlige ydelser for den tid, man ikke gør tjeneste efter kl. 12.00. 

Der kan være forståelser, som følges lokalt.