Helle Thaarup – medlem af hovedbestyrelsen

For tiden er jeg direktionssekretær i Statsfængslet Østjylland, men i løbet af 28 år i Kriminalforsorgen har jeg arbejdet mig gennem direktoratet (4 forskellige kontorer), Uddannelsescenteret, åbent og lukket fængsel samt arrestområdet – og i starten af 2015 tiltræder jeg en stilling ved områdekontoret i København.

Idet jeg er valgt som formand for administrationsforeningen er det naturligvis min opgave primært at arbejde for den administrative gruppes interesser. At være medlem af hovedbestyrelsen betyder dog også, at man skal kunne se tingene i en større sammenhæng, hvilket nogle gange kan kræve et kompromis mellem de forskellige interessegrupper – men i den sidste ende tror jeg på, at samarbejde på tværs af faggrupper forbedrer det samlede resultat!