Her er LO og FTF's 22 forslag til politikerne

I dag offentliggør LO og FTF for første gang samtlige 22 forslag, som ligger til grund for den fælles kampagne ”Sammen skaber vi værdi"

I de seneste to uger har de to hovedorganisationer, der tilsammen repræsenterer 1,5 millioner lønmodtagere, allerede fremlagt flere af forslagene, bl.a. en investeringsplan, der vil kunne skabe 13.000 nye job, ni principper for et nyt dagpengesystem og flere initiativer til at styrke arbejdsmiljøet. I dag bliver de resterende forslag offentliggjort.

Blandt forslagene er:

  • Styrkelse af sundhedsindsatsen på arbejdspladser og i daginstitutioner.
  • Et mere rummeligt arbejdsmarked gennem bedre vilkår til socialøkonomiske virksomheder.
  • Oprettelse af en national enhed, som kan rådgive om offentlig-privat samarbejde.
  • Bedre muligheder for pensionsselskaber til at indgå i offentlige-private partnerskaber.

Partier fra både rød og blå blok har reageret positivt på forslagene, lyder det fra LO og FTF, der ser frem til en videre dialog med de politiske partier om forslagene.

En ny måling foretaget af Epinion for LO og FTF viser, at 83 procent af danskerne synes, det er vigtigt, at politikerne lytter til lønmodtagernes ønsker til, hvordan Danmark skal udvikle sig.

– En meget stort andel af danskerne er enige med os i, at det er vigtigt, at politikerne lytter til lønmodtagernes ønsker til fremtidens Danmark. Det er derfor, vi kommer med 22 konkrete forslag til politikerne – forslag der bygger på svar fra en omfattende undersøgelse af de danske lønmodtagere, siger FTF formand Bente Sorgenfrey.

– Vi fremlægger nu 22 stærke politiske forslag, som skal styrke Danmark fremover. Vi foreslår en investeringsplan, initiativer til bedre arbejdsmiljø, mere uddannelse og til bekæmpelse af social dumping, og så har vi fremlagt ni principper for et nyt dagpengesystem. Det er bare få af vores mange gode forslag, som vil styrke vores velfærdssamfund, fastslår LO-formand Harald Børsting.


– De danske lønmodtagere skaber hver dag værdi for 6,3 milliarder kroner. De får hjulene til at dreje i dette samfund, og derfor er det helt afgørende, at deres stemmer høres i debatten, understreger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

– Kampagnen og vores forslag er blevet taget godt imod hos et bredt udpluk af Folketinget, og vores indledende drøftelser med politikerne tegner et opløftende billede. Jeg er ikke i tvivl om, at politikerne lytter, når så mange lønmodtagere slår sig sammen, og jeg tror på, at vi får sat et synligt lønmodtageraftryk på den politiske dagsorden, slutter LO-formand Harald Børsting.

http://skabervaerdi.dk/her-er-lo-og-ftfs-22-forslag-til-politikerne/

Følg også med på Facebook, Twitter, og Instagram

https://instagram.com/skabervaerdi