Hovedbestyrelsen 2014

Kriminalforsorgsforeningens hovedbestyrelse anno 2014

Kriminalforsorgsforeningens hovedbestyrelse er tværfagligt sammensat, så den udover foreningens ledelse består af lærerfaglige, pædagogiske, socialfaglige og administrative repræsentanter.

På den måde råder hovedbestyrelsen over faglige eksperter med indgående viden om kriminalforsorgens virke og drift, samtidig med at der arbejdes på tværs – og sikres et mere tværgående blik på de mange politiske sager, som foreningen løbende behandler.

I de kommende uger vil du her på hjemmesiden kunne læse korte personlige præsentationer af samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen.