Hvad betyder den nye ferielov og overgangsåret for dig?

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov. Med den nye ferielov kan du holde din ferie allerede måneden efter, du optjener den.

Inden den nye ferielov træder i kraft, er der en overgangsperiode. Det er der, fordi du med indførslen af de nye ferieregler ellers både vil have optjent ferie efter de nuværende regler og samtidig begynde at optjene ferie, som du kan holde måneden efter, du har optjent den.

 

Hvis vi skiftede til de nye regler uden en overgangsperiode, ville du det første år, kunne have ret til op til ti ugers ferie. Det ville have store konsekvenser for både den danske samfundsøkonomi og din arbejdsgivers økonomi. For at undgå det, bliver de feriepenge, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

 

Her kan du læse, hvad den nye ferielov og overgangsåret betyder for dig: https://fho.dk/blog/2019/06/28/hvad-betyder-den-nye-ferielov-for-dig/