Hvad er konflikramt arbejde?

Arbejdsgiverne må ikke forsøge at afbøde virkningen af en konflikt.

Arbejdsgiverne må ikke forsøge at afbøde virkningen af en konflikt. Arbejdsgiverne må med andre ord ikke pålægge ikke-organiserede eller andre faggrupper at udføre konfliktramt arbejde. Dette vil være i strid med Hovedaftalen. Undtagelsesvist kan det ske, men kun hvis hensynet til personers liv eller helbred tilsiger det.

Uanset hvor præcise de faglige organisationer er i rådgivningen, vil der altid opstå gråzoner, hvor det er vanskeligt at afgøre, om der er tale om svækkelse af konfliktens virkning.

Såfremt I som tillidsrepræsentanter eller medlemmer oplever, at der foretages skridt med henblik på at afbøde virkningen af konflikten, skal der rettes henvendelse til Kriminalforsorgsforeningen på tlf. 33314312 eller Kff@Kff.dk , som herefter vil vurdere, om der er grundlag for at videreføre sagen.

Som uddybning af ovenstående kan der tages et eksempel fra arbejdet i en kirke. Menighedsrådet er arbejdsgiver, og der er fire CO10-organisationer, der er udtaget til konflikt: Kirkemusikere, organister, kordegne og kirke- og kulturmedarbejdere. Blandt disse medarbejdergrupper er en del undtaget for konflikten, eksempelvis fordi de er tjenestemandsansat, er ansat i henhold til et cirkulære eller arbejder så få timer om ugen, at de ikke er ansat i henhold til en overenskomst. Alle, der ikke er omfattet af konflikten, kan udføre deres normale arbejde med den sædvanlige arbejdsintensitet. De kan ikke overtage arbejdet for de kollegaer, der er omfattet af konflikten. Menighedsrådet kan ikke ændre i tjenesteplaner eller ændre i organiseringen af arbejdet forud for konflikten, eksempelvis ved kun at sætte tjenestemandsansatte organister/kordegne i tjeneste, når konflikten træder i kraft. Ligeså vil det ikke være muligt at lade andre kirkemusikere/organister overtage musikledsagelse til gudstjenesten eller anden ceremoni. Dette skridt vil være at afbøde virkningen af konflikten