Hvor mange medarbejdere kan en leder have?

i det private og i det offentlige stiger antallet af medarbejdere for hver leder.

Hvad betyder det større ledelsesspænd for medarbejdernes trivsel, for kvaliteten af arbejdet og for dine muligheder for at udøve tillidsbaseret ledelse? Det og meget mere kan du høre om til KORA’s temamøde 20. april i Aarhus, hvor formand for FTF, Bente Sorgenfrey, er blandt oplægsholderne.

Det er ikke længere sikkert, at medarbejdere og ledere har sammen fysiske arbejdsplads. I kommuner med områdeledelse på daginstitutionsområdet, kan lederen f.eks. være leder for 40 pædagoger spredt ud på fem-seks børnehaver og vuggestuer. Og på sundhedsområdet er det blevet normalt, at den nærmeste leder cirkulerer mellem to-tre forskellige hospitaler. Sådan er det også mange steder i staten.

På KORA’s temamøde kan du blive klogere på, hvordan du tilpasser din ledelsesstil ud fra størrelsen på ledelsesspændet. Lær om, hvad du skal være særlig opmærksom på, når antallet af medarbejdere per leder stiger. Og hvordan du arbejder med trivsel og tillidsbaseret ledelse, når du ikke er i daglig kontakt med medarbejderne.

LÆS mere her: www.ftf.dk/ledelse/lederinfo/artikel/hvor-mange-medarbejdere-kan-en-leder-have-ansvar-for