Kæmpe TAK til GL !

Gymnasielærerne har støttet KFF´s lockoutede lærere med en hel million kroner! Til GL skal der lyde en højlydt tak for den støtte, som de har valgt at yde os som lille-lockoutet-lærerforening. Den er uvurderlig! Repræsentantskabet, som var samlet ekstraordinært i sidste uge i anledning af lockouten, klappede højlydt og længe: Vi er, helt enkelt, jer meget taknemmelige!

I KFF er vi også på det rene med, at GL i deres forhandlinger, blev behandlet på en hidtil uset måde, og reelt ikke havde andre muligheder. Derfor sender vi også mange varme tanker i en tid som sikkert længe vil være præget af bekymringer og frustrationer over, om man fortsat har frie og reelle forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked i Danmark og om gymnasielærernes nye arbejdstidsaftale bliver så presset, at det bliver endog meget vanskeligt at gennemføre undervisning af den høje kvalitet, som gymnasielærerne er kendt for.