KFF: Det er de fattigste, som havner i fængsel!

Den 22. juni ´11 var fmd. John Hatting gæst hos Poul Friis ’i P1 Formiddag’ i en timelang debat om bla. sammenhængen ml. fattigdom og kriminalitet. Genhør udsendelsen her: www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2011/06/07112306.htm

 

Antallet af fattige er vokset over en længere årrække, og ser man udelukkende på personer, der har været fattige i mindst tre år i træk, er denne gruppe ligeledes steget meget. Siden 2002 er der tale om en stigning på ikke mindre end 62 procent.

Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at denne tendens fortsætter. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har set nærmere på den voldsomme stigning i den langvarige fattigdom:

http://www.ae.dk/analyse/voldsom-stigning-langvarige-fattigdom

John Hatting er formand for Kriminalforsorgsforeningen, og han ser med undren på regeringens evige stramninger på strafområdet og efterlyser en kriminalpolitisk vision om et bedre og mere nutidigt straffesystem, der i langt højere grad hjælper de indsatte, som mange gange også er de allerfattigste i det danske samfund.