KFF: Kedelig finansiering af BoligJobplan.

Regeringen, DF og den enlige kristendemokrat på Tinge har som led i deres BoligJobplan allerede nu fra 1/ 6 og to et halvt år frem givet mulighed for at vi alle kan få et ligningsmæssigt fradrag for lønudgifter op til 15.000 kr. årligt i forbindelse med hjælp og istandsættelse i hjemmet.
Ordningen har allerede fået mange lovprisninger med på vejen, og den præsenteres da også i lutter eufemiserende positive vendinger: Ordningen er fuldt finansieret gennem omprioriteringer. Ordningen får en enkel administrativ løsning, som ikke er mere besværlig end internethandel.
Ordningen vil skabe vækst i beskæftigelsen og konvertere sort arbejde til hvidt.
Effektiviseringen indfases med halv virkning i 2012, og når den er fuldt indfaset i 2013 koster den ikke mindre end to mia. Men selvom finansieringen sprogligt sælges som kloge omprioriteringer, kommer pengene ikke ud af den blå luft. Den ene milliard fremkommer hovedsaligt fra en rundbarbering af aktiveringsindsatsen og en markant dræning af Forebyggelsesfonden, som i øvrigt har til formål at støtte og styrke arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser. Den anden milliard kommer fra den statslige administration, som skal finde en benhård fem procents besparelse. Jeg tænker, at det er da ikke så tosset at vide, at hjemmeservice og håndværkertilskuddene kun realiseres gennem to milliarder velfærdsforringelser.