KFF: Kvindefængsel, ja tak!

Forrige år i forbindelse med flerårsaftaleforhandlingerne sagde vi i KRIMINALFORSORGSFORENINGEN til Regeringen, at det var på høje tid at få bygget et kvindefængsel http://politiken.dk/indland/ECE1793157/forening-faa-nu-bygget-det-kvindefaengsel/ 

Forlydender blev dengang understøttet af en intern rapport, og nu er situationen yderligere tilspidset, da kvinderne i en UNDERSØGELSE, der offentliggøres i dag, selv rapporterer, at hver fjerde kvinde er udsat for seksuel chikane. Dertil kommer en forventning om, at FN´s tortur-komité, som besøgte Danske fængsler tidligere på året, inden længe vil rejse massiv kritik af forholdene for kvindelige afsonere.

Heldigvis reagerer ministeren, og vi håber, at man vil sikre gode adgangs- og besøgsforhold for kvindernes børn, og dermed positivt overveje to fængsler – ét i Øst- og ét i Vestdanmark.

Dertil kommer hel eller delvis adskillelse af de meget udsatte kvinder og de mere velfungerende, således at de også hjælpes bedst muligt.

Det bør endvidere positivt overvejes, at særligt de velfungerende kvinder får flere udslusningsmuligheder til landets pensioner, og dermed hjælpes bedre videre i tilværelsen. 

Presseomtale:

http://www.sn.dk/holbaek/jyderup-statsfaengsel-maaske-kun-for-kvinder/artikel/415098

Pressemeddelelse fra justitsminister Karen Hækkerup:

http://justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2014/justitsministeren-ser-positivt-p%C3%A5-kvindef%C3%A6ngsel