KFF: Straffeattester skal være letter at forstå.

…Mange arbejdsgivere har det skidt med at spørge ind til, hvad det præcist er, ansøgeren har begået. Og der er mange kriminelle, der er flove over det, de har begået, og det afholder dem fra at søge arbejde. Straffeattesten har en negativ dobbelteffekt. Den gør, at man bliver frasorteret i en række sammenhænge, men det gør også, at den, der har begået kriminaliteten ikke tør søge jobbet,« siger John Hatting, der er formand for Kriminalforsorgsforeningen til Berlingske.

Han bliver bakket op af Eva Smith, som er juraprofessor og formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Læs artiklen fra Berlingske her:
http://www.b.dk/nationalt/lettere-adgang-til-job-for-straffede