KFF: Vi har brug for psykiatriske screeninger

Vi har en pligt til at hjælpe dem, som er psykisk syge i fængslerne…

Flere og flere relativt velfungerende indsatte afsoner i stigende grad i fodlænke og får en samfundstjenestedom.

Det er i sig selv en positiv historie, for de har ganske enkelt bedre chancer for at holde sig ude af kriminalitet, når de bliver løsladt end dem, som ender bag tremmer.

Det betyder til gengæld, at de indsatte der opholder i fængsler og arresthuse i dag er mere udsatte end tidligere, og derfor foreslår vi, at man gennemfører psykiatriske screeninger af en stor del af de indsatte.

Nogle vil være gengangere, så dem kender vi, andre vil være kendt af Regionerne, men der er fortsat en forholdsvis stor gruppe, som vi bør screene og hjælpe dem, hvor behovet er størst.

FRA EN TIDLIGERE NYHED: I et svar til Retsudvalget kunne man i begyndelsen af september læse, at der kun er ansat psykiatriske konsulenter i to ud af tre arresthuse, selvom politikerne har bevilget pengene til formålet.

I Kriminalforsorgsforeningen er vi helt på det rene med vanskelighederne i at finde psykiatere til stillingerne, for der har længe været mangel på psykiatere i store dele af landet.

Til gengæld mangler vi initiativer, der vil afhjælpe problemerne”, siger formand John Hatting.

Vores oplevelse er, at indsatte er mere psykisk sårbare end tidligere, og understøttes af rapporten fra Vestre Fængsel, der viser, at ni ud af ti varetægtsfængslede har psykiske lidelser. Det kalder det på en massiv indsats, hvor man screener og har tid til samtaler, så vi kan hjælpe, der hvor behovet er størst”, siger John Hatting.