Kom videre med Social kapital

På offentlige arbejdspladser arbejder mange i dag med virksomhedens sociale kapital.

Her er et link til et hæfte til dig, der allerede kender til social kapital og gerne vil et skridt længere i arbejdet. Hæftet går tæt på tre ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital:

  • Hvordan kan du skærpe jeres fokus på kerneopgaven?
  • Hvordan styrker du samarbejdsrelationerne i hele organisationen?
  • Hvordan står du i spidsen for at gennemføre forandringer på en ordentlig måde?

Hver udfordring belyses ud fra teoretiske begreber, praktiske øvelser og tjeklister samt erfaringer fra to arbejdspladser. Du kan hente hæftet på Arbejdsmiljøweb.dk:

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/~/media/Arbejdsmiljoweb.dk/PDF/Trivsel/Social_Kapital/BarFOKA-KomVidereMedSocialKapital-web-2410132.pdf