Kriminalforsorgen bør stoppe med at skelne mellem det hårde og det bløde!

Fortællingen om ’det hårde’ og ’det bløde’ bidrager til at fremstille denne resocialiserende del af Kriminalforsorgens arbejde som mindre ’seriøst’.

For nylig udkom et væsentligt bidrag til forståelsen af Kriminalforsorgens udslusningspensioner i form af en Ph.d. af Nanna Koch Hansen.

Koch Hansens pointe er, at samtalerne ikke bare er ’bløde’ – de går ofte ekstremt tæt på de indsattes privatliv – herunder parforhold, barndom og børn – og kan hermed forstås som meget indgribende. Bla. derfor foreslår hun et opgør med italesættelsen af det hårde og det bløde. Hun understreger, at det ikke nødvendigvis opleves som ’blødt’ af de indsatte at skulle indgå i en fortrolig relation til Kriminalforsorgens medarbejdere, der fatter interesse for deres privat og -familieliv.

Fortællingen om ’det hårde’ og ’det bløde’ bidrager til at fremstille denne resocialiserende del af Kriminalforsorgens arbejde som mindre ’seriøst’ og give associationer af, at afsoning i den danske Kriminalforsorg er den rene ferie, hvilket det altså bestemt ikke er, skriver Nanna Koch Hansen i sin Ph.d.

Læs mere her: https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/06/den-bloede-udslusning-fra-faengslet-kan-vaere-en-haard-omgang/