Kriminalforsorgen får en rundbarbering

Venstres Finansminister

Venstres Finansminister

I 2014 er det regeringens mål, at Kriminalforsorgen skal have godt ti procent færre fuldtidsstillinger.

Ifølge regeringens Finanslovsforslag bliver Fængsler, arresthuse, KIF og pensioner udsat for en reduktion på 93 årsværk i 2011 ud af i alt 5.168 årsværk.

I 2014 er det regeringens mål, at Kriminalforsorgen skal have godt ti procent færre fuldtidsstillinger. Det kan ikke helt udelukkes, at tallene kan se anderledes ud, når forligspartierne næste år fornyer den nuværende fireårige flerårsaftale, der eksister for området.

-       Vi håber, at Claus Hjort og hans folk forstår alvoren af kriminalforsorgen i forvejen temmelig alvorlige økonomiske situation og helt eller delvist friholder os fra besparelserne, siger John Hatting.