Kriminalforsorgen får en whistleblowerordning

Justitsministeren lover bedre beskyttelse af ansatte, der går til offentligheden med viden om ulovlige eller kritisable forhold på jobbet. ”Positivt! Det har fagbevægelsen arbejdet for i snart 15 år”, lyder det fra Kriminalforsorgsforeningen og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Omsider er der udsigt til, at ansatte, der ytrer sig om kritisable eller ulovlige forhold på deres arbejdsplads, bliver bedre beskyttet mod straffeaktioner fra deres arbejdsgiver. Justitsminister Søren Pape har netop meldt ud i pressen, at han ønsker ny lovgivning på området. I Kriminalforsorgen har topledelsen orienteret fagforeningerne om, at der meget snart på tværs ministerområdet etableres en whistleblowerordning.

I Kriminalforsorgsforeningen ser vi frem til, at ordningen kommer i drift.

 

"Vi forventer ikke mange sager, men i en myndighed med så vidtrækkende beføjelser, bør det være en selvfølge, at man har en whistleblowerordning, så ansatte kan komme til orde uden at risikere at frosset ud eller det, der er værre", siger formand John Hatting.

 

Danmark indtager en sidsteplads i Europa, når det gælder om at beskytte whistleblowere. Det fremgår af whistleblowerorganisationen Blueprint for Free Speech.

Læs mere: “Whistleblower Laws in the EU”, Blueprint for Free Speech, tabel 2-A)

Arne Grevsen, der er næstformand i KFF´s hovedorganisation understreger, at FH arbejder for at få bedre ansættelsesretlig beskyttelse af både privat og offentligt ansatte.

Læs seneste FH nyhed her: https://fho.dk/blog/2019/02/08/bedre-beskyttelse-til-ansatte-der-ytrer-sig/