Kriminalforsorgen inddeles i regioner

Formand for KFF, John Hatting, udtaler sig om regionsinddelingen.

Som et led i en storstilet plan inddeles Kriminalforsorgen i fire regioner. Dette offentliggjorde Kriminalforsorgen før jul, og efter planen sker det den 1. juli 2014.

Direktøren foreslår, som det kan ses på kortet, at regionerne placeres på Østerbro, i Ringsted, i Kolding og i Hobro. Særligt det sidste sted vækker stor undren.

Uanset hvor meget vi alle gerne støtter egnsudvikling og den slags, så må der være tale om en fejlplacering”, siger John Hatting formand for Kriminalforsorgsforeningen. Han tilføjer: ”At det nok bliver dyrere på langt sigt og med garanti ret bøvlet allerede fra dag ét, og derfor vil vi foreslå ministeren, at flytte kontoret til Århus, hvilket vil skabe en langt bedre sammenhængskraft med resten af landet.