Kriminalforsorgsforeningen inviterer til afskedsreception

Efter næsten to årtier giver formand for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting stafetten videre. I anledning heraf vil vi i hovedbestyrelsen gerne invitere til reception onsdag den 6. september kl. 14.00 i Serviceforbundets kantine på Ramsingsvej 30 i Valby.

Det vil glæde os at se dig, så vi kan tage en festlig afsked med John og takke ham for en mangeårig indsats. Den 1. september tiltræder John ny stilling som politisk chefkonsulent i Serviceforbundet.

Vel mødt!

På vegne af Hovedbestyrelsen, Susan Helbert, næstformand