Kriminalforsorgsforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 2012 er vel overstået

Birger Christofferen

KFF afholdt repræsentantskabsmøde i personalelokalerne ved Statsfængslet Nyborg den 21. maj 2012

Næstformandsposten blev genoprettet som et led i en styrket intern profilering af foreningen.

Birger Bertram Christoffersen (pæd. ass. fra kontraktpensionen) og Kirsten Grønnebæk (fængselslærer fra Østjylland) var begge kandidater til posten – og Birger vandt kampvalget med bare én stemme.

Det var i det hele taget en begivenhedsrig dag. Repræsentantskabet debatterede de foranstående besparelser og vedtog en større strategiplan for håndteringen af de mange udfordringer. Genoprettelsen af næstformandsposten er et led i denne plan, og foreningen vil naturligvis gøre meget for at undgå de værste besparelser.

Der blev også udtaget krav til aftaleforhandlingerne OK ´13, og de vil inden længe blive oversendt til CO10 til den videre behandling. Vi er på det rene med, at det igen bliver svært at få en god overenskomst i hus, men reallønnen må ikke udhules yderligere, og der er også brug for bedre seniorpolitikker, nu hvor vi alle skal arbejde længere.