Kun psykiatriske konsulenter i 2 ud af 3 arresthuse.

KFF: Det går for langsomt!

I et svar til Folketingets Retsudvalg kunne man for nylig læse, at der kun er ansat psykiatriske konsulenter i to ud af tre arresthuse, og det selvom politikerne har bevilget penge til, at der kan ansættes psykiatere i samtlige 36 arresthuse.

I Kriminalforsorgsforeningen er vi helt på det rene med vanskelighederne i at finde psykiatere til stillingerne, for der har længe været mangel på psykiatere i store dele af landet.

Til gengæld mangler vi initiativer, der vil afhjælpe problemerne”, siger formand John Hatting.

Vores oplevelse er, at indsatte er mere psykisk sårbare end tidligere, og det understøttes af rapporten fra Vestre Fængsel, der viser, at ni ud af ti varetægtsfængslede har psykiske lidelser. Det kalder det på en massiv indsats, hvor man screener og har tid til samtaler, så vi kan hjælpe, der hvor behovet er størst”, siger John Hatting.

På en række møder har Kriminalforsorgsforeningen ved formanden efterspurgt, at man - indtil man har etableret en fuld og dækkende løsning – eksempelvis ansætter psykologer og øger fritidstilbuddene, for at afhjælpe situationen. Det er der heldigvis også politisk opbakning til: ”Jeg har en forventning om, at hvis man ikke kan finde psykiatere, så går man andre veje”, siger retsordfører Trine Bramsen (S) til Politiken.

LÆS MERE HER