Lærernes overgangsbestemmelser pr. 1. august 2014

Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af lov nr. 409 af 26. april 2013.

Det betyder, at reglerne gælder både for overenskomstansatte og tjenestemandsansatte fængselslærere.

I det vedhæftede notat kan du blandt andet læse om, at I de nye arbejdstidsregler er det ikke længere muligt at overføre undertid fra én normperiode til den næste.

Derfor kan undertid i indeværende normperioden ikke overføres til den efterfølgende normperiode pr. 1. august 2014 og vil derfor gå tabt.

Download