Lærernes tillidsrepræsentanter til møde i Nyborg

<xml></xml>På nær ét fængsel var alle fængselsskoler tilmeldt til Fængselslærerforeningens og KFF's møde for tillidsrepræsentanter som afholdes hvert andet år. Som vanligt var mødet i Nyborg.

På mødet orienterede chefkonsulent Morten Petersen fra Straffuldbyrdelseskontoret om status for satspuljeprojektet og hvordan kontraktforhandlingerne vil få indflydelse på skoleaktiviteterne.

Kriminalforsorgsforeningens formand John Hatting fortalte om overenskomster og de nyligt afsluttede kontraktforhandlinger.

Derudover ledte FLF’s formand Kirsten Grønnebæk en diskussion om overenskomst i et punkt om hvordan læreroverenskomsten bruges til at beregne arbejdstid.