Lønnen stiger med 0,86 procent den 1. oktober 2019

Lønregulering i staten pr. 1. oktober 2019. I forbindelse med CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,86 pct. pr. 1. oktober 2019.

 

Procentreguleringen ser herefter ud som følger: Procentregulering  for lønninger pr. 1. oktober 2019


Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 9,4007

 

Procentregulering  for tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2019
Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige. Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 44,7424

 

 

Til orientering indsættes link til lønkort på CFU’s hjemmeside, hvor satserne pr. 1.10.2019 forventes at fremgå snarest http://www.cfu-net.dk/loentabeller.html