Lone Jensen – medlem af hovedbestyrelsen.

Jeg vil arbejde for bedre samarbejde, trivsel, løn- og arbejdsvilkår.

Lær hovedbestyrelsen bedre at kende – i de kommende uger præsenteres alle hovedbestyrelsens medlemmer her på hjemmesiden. Denne gang er der fokus på fængselsoverassistent LONE JENSEN fra Statsfængslet i Ringe HB-medlem og grupperepr. for administrative medlemmer i KFF. Lokalformand og TR på Statsfængslet i Ringe. Ansat i Kriminalforsorgen siden 1986, heraf de fleste år som aktiv deltager i organisationsarbejdet under KFF.

”Som nyvalgt medlem af KFF’s hovedbestyrelse vil jeg arbejde for bedre samarbejde, trivsel, løn- og arbejdsvilkår i Kriminalforsorgens institutioner/kontorer”, siger Lone Jensen.

Pr. 1.10.14 iværksættes reorganiseringen langsomt og sikkert. De administrative grupper går en tid i møde med store omvæltninger i form af ændrede arbejdssteder, opgaver og for en del, lange transporttider.

Som grupperepræsentant for de administrative tjenestemænd, og især i det interesse-fællesskab vil Lone Jensen arbejde for medlemmerne.

Jeg vil, sammen med de øvrige HB-medlemmer arbejde for at overgangen i den forbindelse bliver så skånsom som muligt og med respekt for det enkelte medlem, siger Lone Jensen til KFF.dk