Medlemmerne bakker op om fagbevægelsen!

Medlemmerne i LO og FTF mener i stigende grad, at fagbevægelsen er nødvendig.

Tilslutningen til fagbevægelsen faldt i perioden fra 1992-2002, er den igen steget fra 2002 til i dag. Hele 88 pct. af LO’s medlemmer og 89 pct. af FTF’s medlemmer er helt eller delvist enige i, at fagforeninger er nødvendige for at varetage lønmodtagernes interesser.

Det viser en ny stor undersøgelse foretaget blandt 2800 medlemmer

Opbakning til den særlige Danske Model

Undersøgelsen viser samtidig, at medlemmerne ønsker, at deres løn- og arbejdsvilkår bliver reguleret gennem overenskomster, indgået af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger: 81 pct. og 89 pct. af medlemmerne i henholdsvis LO og FTF er helt eller delvist enige i, at løn- og ansættelsesvilkår bør reguleres via overenskomster.

LÆS MERE HER: www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2014/12/APL3_HBOE.aspx