MOBILTELEFONER: Ministeren siger klart nej, men nu åbner Kriminalforsorgen alligevel døren på klem.

KRIMINALFORSORGENS direktør William Rentzmann er skeptisk over for en ordning med mobiltelefoner, der fastboltet til den enkeltes celle i de lukkede fængsler. I en intern meddelelse fra den 9. december åbner han alligevel op for en ordning.

William Rentzmann udtaler: ”Det må kræve meget nøje overvejelser inden man eventuelt iværksætter den, og måske finder udvalgte afdelinger, hvor det kan lade sig gøre”.

I ET INTERVIEW i Politiken lørdag den 10. december afviste justitsminister Morten Bødskov (S) med henvisning til, at der er en årsag til, at man er placeret i et lukket fængsel.  Ministeren henviste til, at man kan frygte, at mobiltelefonerne kan blive brugt til at true vidner og ofre eller til indsmugling af stoffer.

www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/12/10/083339.htm


I Kriminalforsorgsforeningen mener vi godt, at der kan gennemføres kontrollerede forsøg:

- Som jeg ser det, skal vi have en reform af hele den måde vi tænker og forstår straf på. Det nytter ikke at fortsætte den hidtidige strammerkurs – det skaber kun flere kriminelle. Jeg vil anbefale, at der første omgang gøres et forsøg med mobiler i lukkede fængsler, som kan ringe til en række godkendte numre – f.eks. 10, siger formand John Hatting.

www.b.dk/nationalt/ansatte-foreslaar-mobil-forsoeg-i-faengsler

Ministeren har fastlagt sin holdning efter vejledning fra Kriminalforsorgens direktør. Direktøren har heldigvis nuanceret sit synspunkt, men vil det åbne op for en forsøgsordning, som der tegnede sig et politisk flertal for tidligere på ugen. Det vides endnu ikke, men vi følger op på sagen.