Nedsættelse af den kriminelle lavalder medfører langt flere kriminelle!

- En nedsættelse af den kriminelle lavalder er på ingen måde kriminalitetsbekæmpende – snarere tværtimod – for det vil utvivlsomt skabe flere kriminelle og dermed mere kriminalitet, siger John Hatting formand for Kriminalforsorgsforeningen.

 

Forslaget om nedsættelse af den kriminelle lavalder på ingen måde forebyggende eller kriminalitetsbekæmpende. Anbringes børn i fængsler eller institutioner med andre kriminelle børn, medfører det mere kriminalitet.

Al erfaring og forskning på området peger på, at institutionsmiljøerne understøtter den kriminelle tankegang – og mere kriminalitet, siger John Hatting.

- Jeg skal stærkt advare imod en sænkelse af den kriminelle lavalder, selvom det ved første øjekast kan virke besnærende, siger John Hatting. Mange tror, at vi løser problemet med ungdomskriminalitet på denne måde, men virkeligheden er desværre den stik modsatte. Vi har i forvejen flere hundrede 15-17 årige i fængsel hvert år, og al tilgængelig viden peger på, at såfremt man ikke får brudt den kriminelle løbebane tidligt, så ender de unge som langtidskriminelle med en lang række institutions- og fængselsophold til følge, understreger John Hatting.- Skulle den kriminelle lavalder alligevel blive sænket vil det være en glidebane i retning af mere straf, som desværre kun skaber flere kriminelle, flere ulykkelige pårørende og flere ofre.

I stedet bør vi sikre, at socialfagligt uddannet personale arbejder professionelt med de unge, således at de får de bedste kort på hånden til at forlade kriminaliteten og slå ind på en levevej med med uddannelse, job, og sunde interesser.- Der synes at være en begrundet frygt for, at vi inden længe vil se 12-13 årige indsat i de danske fængsler, hvilket i så fald vil være en samfundsmæssig falliterklæring, siger John Hatting.