Negativ ungdomskultur med antisociale attituder og antisocial adfærd

Sandsynligheden for, at de ikke får en langvarig kriminel løbebane, bliver større, hvis du kan holde de unge ude af det kriminelle system, siger formanden for Kriminalforsorgsforeningen.

Sandsynligheden for, at de ikke får en langvarig kriminel løbebane, bliver større, hvis du kan holde de unge ude af det kriminelle system, siger formanden for Kriminalforsorgsforeningen. Hertil kommer stigmatiseringen og påvirkningen fra andre kriminelle unge er i dag med til at holde den yngre aldersgruppe fast i et kriminelt miljø. Rykker man aldersgrænsen, vil endnu yngre og endnu flere, der kommer på kant med loven desværre også blive fastholdt i en kriminel løbebane.

Ung alder og samvær med andre unge kriminelle er nok de to mest betydningsfulde faktorer, der fastholder unge i kriminalitet, siger John Hatting.

Risikoen er stor, ved at placere unge kriminelle på institutioner sammen, idet de på institutionen udvikler negativ ungdomskultur med antisociale attituder og antisocial adfærd.  For de 15-17 årige der har været dømt til ungdomssanktion er tilbagefaldet 80 % 

Ifølge Justitsministeriets forskningsenhed er de unge mellem 15 og 24 år 3 gange så hyppigt repræsenteret i det strafretslige system som i resten af befolkningen.