Nu har alle organisationer har sagt ja til OK15

Resultatet fra afstemningen om CFU forliget foreligger

Resultatet af afstemningen om forligene foreligger nu, og alle centralorganisationerne i CFU har sagt ja til CFU-forliget for 1. april 2015 – 31. marts 2018.

De generelle lønstigninger i staten pr. 1. april i 2015 bliver 0,45 pct. De består af en centralt aftalt lønstigning på 0,22 pct. og en udmøntning fra reguleringsordningen på 0,23 pct.

Procentreguleringen til anvendelse ved opregninger fra 31. marts 2012-niveau udgør herefter 2,1745 pct. pr. 1. april 2015.

Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv skøn for reguleringsordningen. Med en lokal løndannelse mv. på skønsmæssigt 2,1 pct. er den samlede lønudvikling i perioden på 6,6 pct. Der er også aftalt en uges ekstra lønnet barselsorlov til fædre.

Der vil herefter i forældreorlovsperioden være i alt 6 ugers lønret til moderen, 7 ugers lønret til faderen og 6 ugers lønret, som forældrene frit kan dele

LÆS evt. mere om forliget på: cfu-net.dk