Nu kan du gøre din pension endnu grønnere

Når PFA investerer din pensionsopsparing, sker det ud fra en række hensyn til social ansvarlighed, selskabsledelse, klima og miljø. Nu sætter PFA yderligere tryk på denne indsats og lancerer en ny opsparingsløsning, som PFA kalder Klima Plus. Den er er særligt målrettet klimavenlige investeringer.

 

PFA Klima Plus er en tilvalgsmulighed på din nuværende ordning, som giver dig mulighed for at placere hele eller en del af din opsparing i målrettede klimavenlige investeringer.


Få en anbefaling om PFA Klima Plus via investeringsguiden

Du vælger PFA Klima Plus ved hjælp af PFA’s investeringsguide på Mit PFA. Via guiden bliver du stillet en række spørgsmål om risiko, investeringer og klima-præferencer, og ud fra dine svar får du så en anbefaling til valg af investeringsprofil og PFA Klima Plus. Vær opmærksom på, at du skal tage hele guiden, inkl. spørgsmål om risiko og investering, før du kan vælge PFA Klima Plus.

Sådan gør du:

 

1.    Log på mitpfa.dk og vælg investeringsguiden

 

2.    Gennemfør investeringsguiden og få din anbefaling

 

3.    Bekræft dit valg med NemID, hvis du ønsker en ændring.

 

Kort om PFA Klima Plus

 

·         Aktierne i PFA Klima Plus udleder fra start 60 % mindre CO2 end verdensaktieindekset

·         Målet er, at PFA Klima Plus skal være CO2-neutral i 2025 og CO2-negativ i 2030

·         Der vil ikke være investeringer i hverken olie, kul eller gas

·         Der tilstræbes samme forhold mellem risikoniveau og afkastpotentiale som i det nuværende markedsrenteprodukt

·         Omkostningerne er de samme som på din nuværende ordning

 

Læs mere og få anbefaling om PFA Klima Plus
·       Bliv klogere på PFA Klima Plus på pfa.dk/campaigns/pfa-klima-plus
·       Få en individuel anbefaling om PFA Klima Plus på
investeringsguiden på mitpfa.dk