Ny aftale: Hele pensionsopsparingen går til dine efterladte

En ny aftale mellem CO10, som er Kriminalforsorgsforeningens centralorganisation og PFA betyder, at alle dine pensionsopsparinger nu går til dine efterladte, uanset om du dør før eller efter, udbetalingerne af din pensionsopsparing er begyndt.

Tidligere ville dine efterladte få udbetalt din rate- og kapitalpension samt eventuelt aldersopsparing. I den nye aftale er der blevet tilknyttet en sikring af dine efterladte til din Livspension, hvilket betyder, at denne opsparing også vil blive udbetalt til dine efterladte.

 

Aftalen gælder for alle Kriminalforsorgsforeningens medlemmer, og forbedringerne af din ordning træder i kraft 1. november 2019.

 

Sådan fordeles dine pensionsformue

Den samlede opsparing går som udgangspunkt til nærmeste pårørende.

 

Her kan du se i hvilken rækkefølge pengene bliver udbetalt, medmindre du selv vælger, hvem der skal have pengene.

 

Hvis du vil have ændret dine begunstigede, skal du udfylde en begunstigelseserklæring på pfa.dk.

 

Hvis din ordning er oprettet efter den 1. januar 2008, er dine nærmeste pårørende:

1. Ægtefælle eller registreret partner

2. Samlever i ægteskabslignende forhold

3. Livsarvinger (børn og børnebørn)

4. Arvinger efter testamente