Ny beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Statsrevisorerne offentliggør den 24. august 2011 beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet

Det overordnede formål med Rigsrevisionens undersøgelse er at vurdere Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Beretningen handler om samarbejdet mellem Kriminalforsorgens institutioner internt, samarbejdet mellem Kriminalforsorgens institutioner og kommunerne samt Direktoratet for Kriminalforsorgens vurderinger af effekten af igangsatte indsatser omfattende beskæftigelsesvirksomhed – herunder uddannelses- og programvirksomhed – behandlingsvirksomhed samt kontrol- og sikkerhedsvirksomhed.

Undersøgelsen struktureres i forhold til følgende 2 spørgsmål:

  • Fungerer samarbejdet mellem Kriminalforsorgens institutioner internt og mellem Kriminalforsorgens institutioner og kommunerne?
       
  • Undersøger Direktoratet for Kriminalforsorgen, om iværksatte indsatser har effekt?

"Det bliver overordentligt spændende at læse om Kriminalforsorgen løser opgaven så vi mindsker kriminaliteten i samfundet", siger formand for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting og fortsætter "Hovedformålet med undersøgelsen er , og den skulle særligt fokusere på Kriminalforsorgens anvendelse af handleplaner, effektvurderinger af behandlings-, uddannelses-, beskæftigelses- samt kontrol- og sikkerhedsvirksomhed og samarbejdet mellem de involverede parter i forbindelse med løsladelse af dømte. Vi har ventet længe og er meget spændt på at læse konklusionerne, idet vi ved at undervisning, behandling og beskæftigelse fylder alt-alt for lidt af Kriminalforsorgens samlede virke"

Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16.00 den 24-8-2011