Ny kortlægning: Det psykiske arbejdsmiljø er ofte ikke i fokus

En stor kortlægning af virksomheders arbejdsmiljø er netop blevet offentliggjort. Det psykiske arbejdsmiljø er ofte ikke i fokus.

Resultaterne viser blandt andet, at der stadig er problemer med virksomhedernes fokus på det psykiske arbejdsmiljø. En tredjedel af arbejdspladserne har således ikke undersøgt det psykiske arbejdsmiljø de seneste tre år.

Til sammenligning har syv procent af virksomhederne ikke gennemført den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) indenfor de seneste 3 år.

FTF Analyse: Hver tredje arbejdsplads glemmer det psykiske arbejdsmiljø Undersøgelsen viser også, at mange ledere kun i ringe grad eller slet ikke bliver uddannet i at håndtere problemstillinger i det psykiske arbejdsmiljø.(Klik for mere information)

FTF mener, at for få ledere er klædt på til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

LÆS mere her: http://www.ftf.dk/tr/tr-info/artikel/ny-viden-om-arbejdsmiljoe-er-klar/?utm_source=FTFNyhedsbreve&utm_medium=email&utm_campaign=Arbejdsmilø