NY LØN 2015

Ny Løn forhandlinger er startet

Vi går nu i gang med forhandlingerne af Ny Løn 2015. Du kan læse mere på intranettet, og her på hjemmesiden kan du finde forhåndsaftalerne: http://www.kff.dk/aftaler/nyt-loensystem/

På intranettet informeres alle medarbejdere om opstarten af forhandlingsforløbet, herunder kriterier for tildeling af tillæg, hvem der forhandler for hvem samt fristen for aflevering af indstillinger, som er den 5. november 2015. Indstillinger kan sendes til: KFF@KFF.dk

Kilde: kff.dk