Ny Løn forhandlingerne er udskudt

Kriminalforsorgsforeningen og Dansk Socialrådgiverforening modtog den 6. oktober 2017 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen en opsigelse af vores kutyme om udmøntningstidspunktet for ny løn.

Foreningerne har siden overgangen til ny løn i 2003 ellers altid forhandlet bagudrettet. Sidste år i oktober måned tilkendegav Direktoratet, at de ønskede en såkaldt ensretning af lønforhandlingerne for alle organisationer. Det betød at DS og KFF nu skulle forhandle med en fremadrettet udmøntning.

Det meddelte organisationerne, at vi principielt intet havde i mod, selvom vi finder det mest naturligt at forhandle bagudrettet. Men det fordrede naturligvis, at vi fik en økonomisk kompensation, for det mistede forhandlingsår.

Dette har Direktoratet indtil videre afvist. Den 10. oktober 2017 skrev DS og KFF til Direktoratet, at vi finder, at den fælles løn-forhåndsaftale med Direktoratet bygger på bagudrettede forhandlinger, og vi har derfor meddelt at Ny Løn forhandlingerne 2017 udskydes indtil der er en enighed om udmøntningstidspunktet