Ny Samarbejdsaftale 2013

CFU og Finansministeriet har i forbindelse med OK13 forhandlet en ny samarbejdsaftale for de statslige arbejdspladser på plads. Efter lockouten og med lovindgrebet af 27.april blev forhandlingsresultatet ophævet til lov og er gældende pr. 1. april 2013.

Ifølge Samarbejdssekretariatet er den nye aftale blevet til på baggrund af parternes fælles ønske om, at et stærkt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for en velfungerende statslig sektor. Denne enighed er blevet afspejlet i den nye aftale ved at give samarbejdsudvalgene større mulighed for med udgangspunkt i arbejdspladsens konkrete udfordringer, behov og vilkår at beskæftige sig med de opgaver, der er relevante for deres egen arbejdsplads og arbejdspladsens fremtid.

Du kan hente den nye aftale her:

http://www.samarbejdssekretariatet.dk/fileadmin/user_upload/documents/Rammer_for_SU/Publikationer/SU-aftale2013.pdf