Nye tider: 340 fængselspladser lukket

Kriminaliteten er faldende og flere kommer i samfundstjeneste og fodlænke

'Lukket på grund af fangemangel'. Sådan et skilt kan man i øjeblikket hænge på porten i flere arresthuse, skriver Ritzau et nyhedstelegram.

politiken.dk/indland/ECE2477494/340-faengselspladser-lukket-i-aar 

Aktuelt er 340 fængsels- og arrestpladser midlertidigt lukkede. Dette er som følge af faldende ’fangetal’. Strafmassen er nemlig faldende. Det gælder også for den personfarlige kriminalitet, så der kommer sandsynligvis ikke et boom i antallet af afsonere i overskuelig tid.

Der åbner endvidere 120-140 nybyggede pladser i foråret 2015.

Dette giver adgang til strategiske træk. Herunder muligheden for, at flere københavnere kommer til at afsone på sjælland.

Justitsminister Mette Frederiksen sætter samtidig retning for den politik, hun vil føre som justitsminister. En politik, der i højere grad skal fokusere på forebyggelse og resocialisering end på straf alene:

www.information.dk/comment/953699

I Kriminalforsorgsforeningen vil vi anbefale, at de allermest nedslidte institutioner lukkes, at så mange som muligt afsoner tæt på deres bopæl, så de kan få besøg af deres koner og børn, at lukket kapacitet konverteres til pensionspladser i områder, hvor der mangler, og den gode udvikling fastholdes med at få så mange til at afsone med fodlænke eller i samfundstjeneste, således at de holdes ude af fængselsmiljøerne”,
siger formand John Hatting.