Nyt vagtplanlægningssystem i Kriminalforsorgen som udfordrer tilliden!

VIT har erstattet VAT, men systemet fungerer langt fra tilfredsstillende – og da slet ikke for de civile personalegrupper.

Kriminalforsorgsforeningens tillidsrepræsentanter har været samlet og frustrationerne over vagtplanlægningssystemet VIT er fortsat udtalte.

Der mangler overblik over helt basale forhold, og det virker unægtelig ugennemtænkt, at det civile personale tilsyneladende er glemt i forbindelse med udviklingen og implementeringen af VIT i Kriminalforsorgen. Det bliver ikke bedre af, at reglerne for civilt turnuspersonale helt enkelt ikke ses understøttet af VIT.

 

Derfor har tillidsrepræsentanterne i enighed sendt en opfordring til direktør Thorkild Fogde om staks at få systemet til at virke på alle områder og for alle personalegrupper.