Øget fokus på børns rettigheder!

Marta Mauras, der er vicepræsident i FN’s Børnerettighedskomite, besøgte i dag Kriminalforsorgsforeningen, som kunne fortælle om kriminalforsorgens udfordringer med at håndtere børn i fængslerne.

I disse dage mødes hun med ministre og organisationer på alle niveauer, og i dag var det tid til at drøfte forholdene i fængslerne.

-          Vi skal have alle under 18 år ud af fængslerne. Det bør have høj prioritet hos regeringen – det er simpelthen uværdigt for et samfund som det danske, at vi fortsat fængsler børn i såkaldt rigtige fængsler, siger John Hatting formand for Kriminalforsorgsforeningen.

I børnekonventionens artikel 3 nævnes det, at skal komme i første række. I artikel 37 B står der, at , og i artikel 40 fremhæves det, at myndighederne har ansvar for at fremme, at

-          Desværre bryder vi konventionen dagligt. Børn skal hjælpes i stedet for at spærres inde, og det siger da sig selv, at vi kun vanskeligt kan hjælpe børn, men de sidder i fængsel, siger John Hatting.

I regeringsprogrammet står der, at vi nu skal til at overholde internationale konventioner.

-          Det er i sig selv barokt, at man er nødt til at skrive det, men tydeligvis nødvendigt, siger John Hatting.

 På side 60 i regeringsprogrammet skriver regeringen at: ”Den vil sikre, at ingen børn under 18 år får ophold blandt voksne kriminelle i landets fængsler”. 

- Sådan, det er klar tale! Altså, hvis det betyder, at børnene skal ud og ikke bare adskilles fra de voksne afsonere, siger John Hatting.