OK forhandlingerne starter i minus!

OK11 starter med en gæld på 1,46%

Som følge af de pæne lønstigninger de senere år og den økonomiske krise har lønudviklingen været højere i staten end på det private arbejdsmarked. Derfor starter vi OK11 med en slags ”gæld”.

Årsagen til gælden er, at overenskomstparterne har aftalt en reguleringsordning, der sikrer en vis parallelitet i lønudviklingen mellem det statslige og det private område. Den højere lønudvikling for statsansatte betyder, at der udestår en tilpasning i form af en negativ udmøntning fra reguleringsordningen ved indgangen til OK11, skriver

Gælden er nu opgjort til 1,46 pct. og arbejdsgiver vil have pengene retur inden, der kan gives nye lønstigninger.

-          Det bliver de sværeste overenskomstforhandlinger i mands minde, siger John Hatting formand for Kriminalforsorgsforeningen.

-          Det bliver spændende om der overhovedet bliver penge til andet end at sikre reallønnen. Vi kan ikke nødvendigvis forvente at der også bliver penge til basislønstigninger, bedre pensioner eller andet, tilføjer han. 

Reguleringsordningen aftales fra overenskomstperiode til overenskomstperiode. Aftalen om den nuværende reguleringsordning udløber den 31. marts 2011. En videreførelse af reguleringsordningen kræver således en ny aftale herom mellem overenskomstparterne ved OK11.