Oppositionen vil ophæve "Lømmelpakken" til jul

Oppositionen vil ophæve "Lømmelpakken" til jul, og det er yderst fornuftigt, siger John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen.

- Oppositionen vil ophæve "Lømmelpakken" til jul, og det er yderst fornuftigt, siger John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen. - For der hersker ingen tvivl om, at når pakken vedtages den 26. november 2009, så vil det afskrække folk fra at deltage i lovligt anmeldte demonstrationer både til Klimatopmødet og fremover. Dermed presses demokratiet, og det er en sørgelig og unødvendig udvikling, siger John Hatting.

LÆS MERE:  http://politiken.dk/politik/article844001.ece    

Hvad går "Lømmelpakken" ud på: (Kilde: Pol.dk) Regeringens forslag om en lømmelpakke - også kaldet uropakken - indeholder en række forslag, der skal sikre, at FN's klimatopmøde i København til december kan blive afholdt fredeligt og roligt.

Blandt andet:

  • Aktivister, der hindrer politiets arbejde, skal have fængselsstraf på op til 40 dage allerede første gang de anholdes.
  • I dag idømmes de bøder Politiet får lov til at frihedsberøve mennesker administrativt i op til 12 timer, mod de 6 timer der gælder i dag
  • Også personer, der ikke deltager direkte i optøjerne, men som befinder sig i området, kan anholdes og straffes med fængsel i op til 40 dage.
  • Markant forhøjelse af bøder for visse overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden
  • Politiet skal bruge mere mobilt videoudstyr og videodokumentation, når der i et område sker grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden