Overenskomster

Hjemmesiden er opdateret med nye overenskomster for fængselslærer m.fl.

Aftalerne findes under Aftaler | Lærere her på hjemmesiden.