Per Thrane - medlem af hovedbestyrelsen -nye tider, stærkere KFF

Sammen med Kirsten Grønnebæk er jeg valgt til at repræsentere lærerne i HB. Vores gruppe har været stærkt udfordret med en reorganisering, en konflikt som lærerne tabte og planer om at organisere fængselsundervisning på andre måder.

Vi oplever i alle grupper et øget arbejdspres pga. de mange forandringer og nye krav som også er kommet til Kriminalforsorgen og som andre statelige organisationer har været igennem eller står midt i.

Ser det som min opgave at varetage, at vi har et KFF, der på trods af vores størrelse, begrænsede muligheder og mange udfordinger, kan møde opgaverne og sikre at vi kommer ordenligt igennem forandringerne, og får støttet dem som har brug for det. Vi skal derfor se på om vi har de resurser til rådighed det kræver gå igennem processen og om kvaliteten af den støtte vi kan yde er god nok. Et andet vigtigt spørgsmål er om KFF har den rigtige struktur i forhold til den nye organisationsstruktur vi er ved at få.