Politiken: Kun 1 ud af 4 er tilfredse med studiemulighederne i fængslerne!

Uddannelsesmulighederne i de danske fængsler har fået et markant løft de senere år, og det er vi i Kriminalforsorgsforeningen meget tilfredse med.

Men virkeligheden er også, at det kun er mellem 10 og 20 procent af de indsatte, der uddanner sig, mens de sidder inde – og det kan vi gøre langt bedre.

Hovedpointen er: »Uddannelse er en af de væsentligste nøgler til et liv uden kriminalitet – og til et liv, hvor man kan tage del i samfundet«, siger formand John Hatting

»Undersøgelsen bekræfter det alt for lille uddannelsesudbud, der fortsat er i fængslerne. Den bekræfter også det, mange indsatte fortæller os - at de keder sig i fængsel. Der er ofte tale om unge mennesker, og det er ærgerligt, at de spilder en meget vigtig del af deres liv«, siger John Hatting til Politiken.

Dette bakkes op af Linda Kjær Minke, der er lektor på Syddansk Universitet og mangeårig forsker i fængselsforhold og virkninger af straf. Hun udtaler til Politiken, at der bør afsættes endnu flere ressourcer til uddannelsesområdet i de danske fængsler:

»Satsning på uddannelse er en meget væsentlig kriminalpræventiv strategi, der har stor betydning for, om de kriminelle kan få et liv uden kriminalitet. Det har stor betydning for de indsatte at bruge tiden i fængsel på en meningsfuld måde«, siger Linda Kjær Minke til Politiken.

Læs Politikens artikel her: http://politiken.dk/indland/ECE2377012/fanger-gennemhuller-regeringens-loefter-om-mere-uddannelse/