Ragnar Rypestøl – medlem af hovedbestyrelsen

Som nyvalgt medlem af Hovedbestyrelsen vil jeg foruden at arbejde for at bedre de pensionsansatte arbejdsvilkår, vil jeg i denne reorganiseringstid arbejde intensivt for at man sikrer den fremtidige vagtbesættelse på pensionerne så ordentlig og respektfuld som muligt.

Såvel i forhold til de ansatte som beboerne. Det er min opfattelse af pensions medarbejderne, igennem vores nuværende måde at arbejde på i institutionerne i høj grad er med til at mindske risikoen for recidiv. Det er derfor vigtigt at forsøgsordningen på pensionsområdet bliver fulgt nøje og tæt, hvilket jeg vil bruge mange af mine ressourcer på. Dels som medlem af arbejdsgruppen herom i DFK, samt i den kommende følgegruppe. Det er også min intension at være tæt på vores medlemmer og vil arbejde for at HB i højere grad føles tættere på medlemmerne.