Regeringen foreslår ungelavalder på 12 år

Den kriminelle lavalder på 15 år er baseret på det grundlæggende synspunkt, at der kun bør være adgang til at pålægge børn og unge strafansvar fra den alder, hvor de i almindelighed antages at have opnået den fornødne modenhed til, at det må anses for forsvarligt at anvende strafferetlige sanktioner. Nu foreslår regeringen som noget nyt en ungelavalder på 12 år. - Der kan godt være politisk motiverede årsager til, at man ønsker en ungelavalder på 12 år, men fagligt set er der ikke meget – om overhovedet noget – der peger i retning af, at det bidrager til løsningen og reducerer ungdomskriminaliteten. Det har formand John Hatting skrevet et kort debatindlæg om til Altinget.

https://www.altinget.dk/social/artikel/forsorgsforening-straf-af-12-aarige-reducerer-ikke-ungdomskriminalitet